Zespół Turnera leczenie i jego etapy


Ze względu na fakt, że zespół Turnera jest chorobą genetyczną, niestety nie ma mowy o leczeniu przyczynowym. W przypadku zdiagnozowania tej choroby pozostaje przeprowadzenie terapii leczniczej, która polega przede wszystkim na minimalizowaniu skutków objawów. Dzięki temu możliwe jest znaczne podniesienie komfortu życia pacjentki, a w leczeniu objawowym mamy do czynienia z postępowaniem opartym na trzech

Objawy zespołu Turnera w późniejszych okresach


Zdiagnozowanie zespołu Turnera w okresie noworodkowym jest również możliwe, a polega ono głównie na oględzinach określonych partii ciała, na których mogą pojawić się objawy. Ze względu na bardzo wysoki wskaźnik śmiertelności diagnoza na etapie okresu noworodkowego jest spotykana znacznie rzadziej. Ten etap rozwoju człowieka przy stwierdzeniu schorzenia charakteryzuje się występowaniem poduszeczkowatych obrzęków, które zlokalizowane są na dłoniach oraz stopach.